AKZ 

Procedures inzake onze dienstverlening

Procedures inzake onze dienstverlening

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van AKZ Accountants & Belastingadviseurs, dan kan/kunnen deze zich schriftelijk wenden tot AKZ Accountants & Belastingadviseurs.

U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van:

1. Het sturen van een brief aan:
AKZ Accountants & Belastingadviseurs BV
Pelmolen 17a
3994 XX  Houten2. Het sturen van een e-mail naar: houten@akz-accountants.nl
Wij verzoeken u in alle gevallen duidelijk uw naam, uw adres, de naam van de accountant en/of  de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, de dagtekening en de aard van de klacht aan te geven.

Voor de klachtenregeling inzake vermeende schendingen klik hier

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Algemene Voorwaarden
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Privacy Statement
Klik hier voor het Privacy Statement

Neem contact op

Heeft u na het bezoeken van onze website vragen of opmerkingen? Of wilt u een (geheel vrijblijvende) afspraak maken? Stuur ons dan gerust een e-mail, bel met ons of vul het contactformulier in. We denken graag met u mee!