Altijd al inzicht en overal controle over willen hebben?
DOWNLOAD HIER DE APP

Estate planning     

Accountancy
___________________________________________
Administratieve dienstverlening
________________________________________
Belastingadvies
_______________________________________
Salarisadministratie
_______________________________________
Startersbegeleiding
_______________________________________
Estate planning
_______________________________________
Procedures inzake onze dienstverlening
_______________________________________

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat
wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding
van (familie)vermogens.
Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee het totaal verschuldigde successierecht te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken.

Bij uw planning heeft u te maken met schenken, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscaal recht. Het gaat dan om vragen als:

  • Samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen.
  • Tussentijdse rapportages.
  • Begrotingen.
  • Het beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren.
  • Adviseren en begeleiding bij automatisering.
  • Budgettering en kostprijssystemen.
  • Bedrijfseconomische advisering.
  • Analyse van resultaatontwikkeling.