Altijd al inzicht en overal controle over willen hebben?
DOWNLOAD HIER DE APP

         Procedures inzake onze 
dienstverlening     

Accountancy
___________________________________________
Administratieve dienstverlening
________________________________________
Belastingadvies
_______________________________________
Salarisadministratie
_______________________________________
Startersbegeleiding
_______________________________________
Estate planning
_______________________________________
Procedures inzake onze dienstverlening
_______________________________________

Leveringsvoorwaarden
Klik hier voor de Leveringsvoorwaarden.

Klokkenluidersregeling
Klik hier voor Klokkenluidersregeling.

Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van AKZ Accountants & Belastingadviseurs dan kan / kunnen deze zich schriftelijk wenden tot de compliance officer of tot het dagelijks bestuur van AKZ Accountants & Belastingadviseurs.

U kunt uw klacht kenbaar maken door middel van:

1. Het sturen van een brief aan:
AKZ Accountants & Belastingadviseurs BV
t.a.v.: de compliance officer
Bergveste 2a
3992 DE  Houten

2. Het sturen van een e-mail naar: klachten@akz-accountants.nl
Wij verzoeken u in alle gevallen duidelijk uw naam, uw adres, de naam van de accountant en/of  de medewerker waarop de klacht betrekking heeft, de dagtekening en de aard van de klacht aan te geven.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.